Politiek en gemeente

Gemeente Helmond reikt vrijwilligerspenning uit aan Nico Giepmans en Nicolle van Stiphout-van der Biesen